Pomáháme hledat Vaši cestu ke změně.

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

Poskytujeme individuální terapeutické služby dospělým a dospívajícím od 15 let. Pracujeme v souladu s obecnými zásadami psychoterapie a principy KBT. Užitečnost a účinnost tohoto přístupu se nám v rámci praxe neustále potvrzuje.


Základním kamenem KBT je snaha o porozumění příčinám našeho prožívání a chování. V terapii proto společně mapujeme souvislosti mezi tělesnou, myšlenkovou a emoční rovinou. Snažíme se objevit charakteristické postoje klienta. Následně také pochopit, jak se tento vztah k sobě, druhým i světu na základě dosavadních životních zkušeností vytvářel a co jej udržuje. Tato cesta za sebepoznáním bývá někdy náročná, někdy dobrodružná. Především však nakonec úlevná. Od tohoto základu je potom možné se odrazit a zvolit si změnu. 

Mgr. Kristýna Valášková

Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Mám absolvovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v Kognitivně behaviorální terapii (IKBT). Jsem členem České společnosti kognitivně behaviorální terapie (ČSKBT).

Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem pracovala jak psycholog ve Středisku výchovné péče Pyramida, kde jsem se věnovala dětem, dospívajícím a jejich rodinám.

Od ledna 2020 pracuji s klienty v rámci své soukromé psychologické praxe.

Mgr. Štěpán Valášek

Psychologii jsem vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vzdělání v  kognitivně behaviorální terapii jsem dosáhl pětiletým psychoterapeutickým výcvikem institutu Odyssea (MIKBT). Jsem členem České společnosti kognitivně behaviorální terapie (ČSKBT).

Jako psycholog jsem pracoval na ZŠ Chrast, ve Věznici Pardubice a v Dětském diagnostickém ústavu Hradec Králové.  Byl jsem také součástí programu NENA v rámci SKP-Pardubice. Zde jsem pracoval s osobami, které nezvládají regulovat svoji agresi v osobních vztazích. Dále jsem vedl řadu školení pedagogických a sociálních pracovníků. Aktuálně se již věnuji především své soukromé praxi.

Ceník

Individuální konzultace cca 50 minut:

Individuální online konzultace cca 50 minut:

1000 Kč

1000 Kč

Platba probíhá hotově na konci sezení, nebo převodem na účet před setkáním.

Číslo účtu Mgr. Kristýna Valášková:

1524537014/3030

Číslo účtu Mgr. Štěpán Valášek:

3091075123/0800

QR kód 1000,- Kč Štěpán Valášek
QR kód 1000,- Kč Štěpán Valášek

Nevystavujeme psychodiagnostické zprávy a posudky.

Kde sídlíme?

náměstí Republiky 55

Pardubice

Kontakt

Mgr. Kristýna Valášková - nové klienty aktuálně nepřijímá

Objednat se můžete ​e-mailem, SMS zprávou, či telefonicky.

Domluvený termín setkání je závazný. Pokud se nemůžete dostavit, prosím o včasnou informaci minimálně 24 hodin předem. V opačném případě si účtuji  plnou výši  ceny sezení. Děkuji za pochopení.

+420 725 338 107

psychpce@gmail.com

1524537014/3030

Mgr. Štěpán Valášek

Objednat se můžete ​e-mailem, SMS zprávou, či telefonicky.

Domluvený termín setkání je závazný. Pokud se nemůžete dostavit, prosím o včasnou informaci minimálně 24 hodin předem. V opačném případě si účtuji  plnou výši  ceny sezení. Děkuji za pochopení.

+420 606 203 641

stepanvalasek13@gmail.com

3091075123/0800

možnost setkání online

Některé z obtíží, které spolu můžeme řešit:

- pocity úzkosti, paniky a strachu (včetně nejrůznějších fóbií)
- depresivní stavy, pocity smutku, beznaděje
- vtíravé, nepříjemné myšlenky, či nutkání k jednání
- negativní tělesné sebepojetí, nebo patologické jídelní návyky
​​- vztahové problémy
- traumatická vzpomínka, nebo zážitek
- problémy se spánkem, noční můry
- návaly hněvu a jiných emocí 
Pokud si nejste jisti, zda Vám právě s Vaším problémem můžeme pomoci, neváhejte nás kontaktovat.